Elevene laget fargerike og fantasifulle fugler

Mange ungdomsskoleelever meldte sin interesse for design og håndverk under praksiskurset 18.-19. april. De har hatt en kreativ workshop hvor de laget fugler av ulike materialer. Se bilder fra dagen!

Ungdomsskoleelever interessert i videregående utdanning

Onsdag 18. og torsdag 19. er ungdomsskoleelevene ved flere skoler i Grenland på praksiskurs hos oss. Gjennom kurset blir elevene bedre kjent med skolen og utdanningstilbudene de kan velge mellom når de skal søke videregående opplæring.

Ledige undervisningsstillinger ved Porsgrunn vgs

Vi søker nye medarbeidere som har fokus på å legge best mulig til rette for elevenes læringsmiljø. Vi har for tiden flere ledige lærerstillinger innen realfag, kjemi og prosessfag, blomsterdekoratørfag, programfag, fellesfag og IB. Alle stillinger har oppstart 1. august 2018. Velkommen som søker!

Diskusjonskafé og eksamensforberedelser

Vg3-elevene hadde en eksamensforberedende fagdag fredag 13. april, som ble rundet av med en diskusjonskafé.