Helsesykepleierne er her for deg på skolen!

Tilbudet vårt er det samme som før, vi har taushetsplikt – og du er hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Veileder om smittevern for videregående skole

Veileder hentet fra udir.no med råd og føringer til videregående skoler i tilknytning til drift under koronavirusutbruddet våren 2020

Film om skrivesenteret på Porsgrunn videregående skole!

I denne filmen forteller skriveveiledere, skrivelærere og skoleledelse ved Porsgrunn videregående skole om læringen som foregår ved skolens skrivesenter. Filmen er laget av skrivesenteret ved NTNU.

Rektor med viktig melding til russen

Her er en viktig melding fra rektor Kai Magne Bråthen til elever som er russ ved Porsgrunn videregående skole våren 2020