Verdiseminar for russestyrene i Telemark

Arrangeres ved Porsgrunn videregående skole. Auditoriet Sør. Hele dagen.

Tilbake