Foreldremøte Vg2

Avd. sør: Gjelder foresatte til elever i klassene: 2KDA

Torsdag 27. september 2018 kl. 1800 - 2000, Kjølnes Sør

 

 

Avd. nord: Gjelder foresatte til elever i klassene: 2STA, 2STB, 2STC, 2STD, 2STG, 2IBA, 2IDI OG 2IDK

 

Torsdag 27. september 2018 kl. 1800 - 2000, Kjølnes Nord

§ 20-1. Formålet med foreldresamarbeid (Forskrift til Opplæringslova).

Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring.

 

Program:

 

·         Klassevise møter i klasserom ved kontaktlærere.

 

Sted: Porsgrunn videregående skole (avdeling Kjølnes Nord), Kjølnes ring 58.

 

Faglærerne vil ikke være til stede denne kvelden. Dette er kontaktlærers møte med dere foresatte. Dersom det er ønskelig med sam­­tale med en eller flere faglærere, ber vi om at dette føres på slippen under. Fag­lærer vil så ta kontakt. Det vil også bli/er arrangert konferansetimer i løpet av høsten. (Elever under 18 år).

 

Ut over dette ønsker vi tett og god dialog med dere som foreldre. Nøle derfor aldri med å ta kontakt med skolen.

 

Svarslippen nedenfor returneres kontaktlærer innen onsdag 26. september!

 

Vel møtt!

 

 

Tilbake