Informasjonsmøte om fagvalg

Onsdag 12. desember kalles foresatte på studiespesialiserende VG1 inn til møte for informasjon om valg av programfag i VG2 og VG3.

Informasjonen som gis vil blant annet handle om prosessen med valg av programfag og fagsammensetningen på skolen.

I tillegg vil vi informere om vårt internasjonale program – IB Diploma Programme i VG2 og VG3 – som er søkbart fra alle VG1 kurs. På møtet deltar også NAV som vil reflektere rundt jobbmuligheter i et 5 – 15 års perspektiv og snakke om foresattes rolle som motivatorer og veiledere.

Informasjonsmøtet finner sted på avd. Nord. Det er begrenset med parkeringsmuligheter på Nord, så vi ber om at det parkeres på avd. Sør. Innkjøring hit gjøres fra Vallermyrene i rundkjøring ved Pizzabakeren. Kjør mot høgskolen, og ta til venstre i første rundkjøring. Beregne 6 – 7 minutter på å gå videre til Nord.

Dag: Onsdag

Dato: 12. desember

Kl: 1800 – 2000.

Vi minner også om Åpen skole 16. januar. Da vil det være anledning til å få mer detaljinformasjon om de ulike fagene.

Vel møtt!

 

Tilbake